Wanneer je een zakenvisum wil aanvragen voor een zakelijk bezoek aan Thailand heb je andere vereisten nodig dan bij een toeristenvisum. De vereisten voor een Thais zakenvisum voor Nederlandse paspoorthouders beschrijven we hieronder. De eerst voorwaarde is dat je een geldig paspoort gebruikt voor de aanvraag en geen noodpaspoort!

Vereisten voor een zakenvisum voor Thailand

Paspoort

 • Paspoort moet minstens één lege visumpagina bevatten
 • Paspoort moet minstens 6 maanden geldig zijn (na elke inreis)
 • Paspoort moet vrij zijn van omslagen, hoesjes, en losse inhoud

Pasfoto

 • Er is één officiële pasfoto in kleur benodigd, voorzien van een witte achtergrond
 • Het gezicht moet een neutrale uitdrukking afbeelden in het midden van de foto
 • Een afmeting van 35mm bij 45mm hebben en afgedrukt zijn op hoge kwaliteit fotopapier
 • Het gezicht mag geen hoofdbedekking bevatten (afgezien van religieuze hoofdbedekking)
 • De foto dient recent genomen te zijn en los van het visumformulier aangeleverd (niet vastnieten)

Uitnodigingsbrief

 • De brief dient het hoofddoel van de reis te specificeren
 • Het gewenste aantal bezoeken aan Thailand aangeven
 • De benodigde duur van het aangevraagde visum bevatten
 • De naam van de aanvrager bevatten en op bedrijfspapier geschreven zijn

De uitnodigende partij (de ondertekenaar van de brief) dient ook een kopie aan te leveren van zijn of haar identiteitsbewijs. De uitnodigingsbrief zelf mag ook een kopie zijn!

Bedrijfsregistratie
Een uittreksel van de Nederlandse KvK is vereist. Deze moet in het Engels opgesteld zijn en mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Garantiebrief
Een aan de ambassade gerichte garantiebrief van de Nederlandse werkgever is vereist. Deze dient inclusief het Nederlandse adres geprint worden op officieel bedrijfspapier.

Visumaanvraagformulier
Een volledig ingevuld en visumaanvraagformulier dient ook bijgesloten, ondertekend en wel!