Indien je Nederlandse documenten wilt gaan gebruiken in het buitenland kan het zijn dat dit document eerst gelegaliseerd dient te worden. Door middel van het document te laten legaliseren is het geschikt om te gebruiken in een ander land. Veel documenten hebben deze Nederlandse legalisatie nodig, zonder deze legalisatie is het document onbruikbaar. Het kan ook voorkomen dat het document eerst vertaald dient te worden voordat het in aanmerking komt voor een legalisatie. Wanneer het document gelegaliseerd is, wordt het voorzien van een stempel of sticker.

Welke documenten laten legaliseren

 

  • Overheidsdocumenten; bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring van de Belastingdienst of een document van de burgerlijke stand (een overlijdensakte, een geboorteakte, een huwelijksakte of juist een verklaring van ongehuwd zijn)
  • Diploma’s; bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving van een opleiding, een cijferlijst, een certificaat of een diploma
  • Medische verklaringen; bijvoorbeeld een medicijnverklaring, een gezondheidsverklaring of een verklaring van een dierenarts
  • Juridische documenten; bijvoorbeeld een document dat is afgegeven door een beëdigd vertaler of notaris, een volmacht, een beschikking van een rechtbank of een document van een advocaat
  • Zakelijke en handelsdocumenten; bijvoorbeeld een uittreksel van het KvK, een arbeidscontract, exportdocumenten of statuten en analyserapporten van bedrijven
  • Vertalingen; bijvoorbeeld een vertaling van een uittreksel van de burgerlijke stand of een diploma

Houdt er rekening mee dat vertalingen die gelegaliseerd dienen te worden alleen uitgevoerd mogen zijn door beëdigde tolken en vertalers! Aan alle andere voorwaarden waar het gelegaliseerde document aan dient te voldoen kan het Thaise Consulaat of de Thaise Ambassade jou precies vertellen.

In sommige gevallen kun je documenten legaliseren door middel van apostille bij een Nederlandse rechtbank.
Dit geld niet voor documenten voor gebruik in Thailand. Het land is niet aangesloten aan het Apostilleverdrag!